İçeriğe geç

Ahmet OZER Yazılar

bashrc

PS1=’\[\e[1;36m\]\d \[\e[1;32m\]\t \[\e[0;33m\]\[email protected]\[\e[1;31m\]\h:\w\$\[\e[1;37m\] ‘

colors

while sleep 2;do tput sc;tput cup 0 $(($(tput cols)-22));echo -e “\e[31m`date ‘+%F %R:%S’`\e[39m”;tput rc;done &

time

Linux Startup Commands

sudo nano /etc/init.d/startup #alt 2 satırdakileri ekle

#!/bin/sh
/usr/bin/starter

#altta bulunan 4 satır ile rc.d güncelle
sudo touch /usr/bin/starter
sudo echo “#!/bin/sh” > /usr/bin/starter
sudo chmod 755 /usr/bin/starter
sudo chmod ugo+x /etc/init.d/startup
sudo update-rc.d startup defaults

#ayarlamalar tamamlandı nano /usr/bin/starter komutu ile açılan dosyaya başlangıçta çalışmasını istediğiniz programları ekleyebilirsiniz.